Komplexné obnovy bytových domov

Zatepľovanie fasád a lógií, hydroizolácia balkónov a lógií, výroba a montáž hliníkových a oceľových balkónových zábradlí, zatepľovanie a hydroizolácia striech, hydroizolácia nadzákladového muriva, výmena bleskozvodov, montáž plastových a hliníkových okien a dverí, výroba a montáž zámočníckych a klampiarskych prvkov, okapové chodníky, betonáže, rekonštrukcie spoločných priestorov a schodísk bytového domu, maliarske práce, obkladačské práce, kamenný koberec, výroba a montáž vtáčích búdok.

Čistenie fasád

Odstránenie machov a plesní z fasády bytových domov, náter fasády exteriérovou farbou. Práce vykonávame pomocou systémového lešenia, vysokozdvižnou plošinou alebo z lana.

Rekonštrukcia lógií a balkónov

Zatepľovanie lógií a balkónov, hydroizolácie podláh a obkladačské práce, výroba a montáž hliníkových a oceľových zábradlí, klampiarske práce

Zatepľovanie a hydroizolácia striech

Zatepľovanie a nová hydroizolácia striech, klampiarske práce, dodanie a montáž nových ventilačných turbín a strešných výlezov, výmena alebo rekonštrukcia bleskozvodov.

Hydroizolácia nadzákladového muriva

Zemné výkopy a búracie práce, oprava a hydroizolácia nadzákladového muriva, odvodnenie základov stavieb, výmena okapových chodníkov

Rekonštrukcie schodov a vstupov do bytových domov

Búracie práce, betonáže, tesárske práce, obkladačské práce, finálne úpravy

Rekonštrukcie stavieb a interiérov

Zatepľovanie stropov technického podlažia a podkrovia ( pôjdu ), montáž sadrokartónu a OSB dosiek , maliarske práce, obkladačské práce, výmena linolea, nátery kovových konštrukcií, výmena madiel zábradlia, výmena poštových schránok, výmena domových dorozumievacích zariadení , nátery striech a opravy komínov.

Elektroinštalácie a výmeny ležatých a stúpacích rozvodov

Kompletná výmena elektroinštalácií a kompletná výmena ležatých a stúpacích rozvodov a plynu

Cementové a liate potery, dlažby, obklady, montáže drevených a laminátových podláh

Možnosti spôsobu položenia obkladov a druhov je niekoľko, kde sa vždy snažíme prispôsobiť potrebám zákazníka.