RD Kremnička, Banská Bystrica

Investor: Súkromný investor RD Kremnička
Projekt: bez PD
KZS: BAUMIT PRO Systém , fasádny izolant EPS 70 F – polystyrén
Zateplenie fasády: 96,12 m2
Realizácia: r. 2020
Ukončenie fasády armovaním a gletovaním

Fotogaléria

BD Zlatno 67, Zlatno

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Zlatno číslo: 67 v zastúpení správcom: BYTES s.r.o., Detva
Projekt:Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS: BAUMIT PRO, BAUMIT Silikón Top – omietka, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 799,87 m2
Sanácia lógií: 8ks
Realizácia: r. 2020
Rekonštrukcia balkónové zábradlia, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce, Okapný chodník

Fotogaléria

BD Zlatno 65, Zlatno

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Zlatno číslo: 65 v zastúpení správcom: BYTES s.r.o., Detva
KZS: BAUMIT PRO, BAUMIT Silikón Top – omietka, MW – minerálna vata
Zateplenie štítových stien fasády: 392,72 m2
Maľovanie priečelí fasády:740,79 m2
Sanácia lógií:12 ks
Realizácia: r. 2020
Rekonštrukcia balkónové zábradlia, Klampiarske a zámočnícke práce, Rekonštrukcia vstupných schodov do BD, Rekonštrukcia prestrešenia vstupných schodov do BD, Okapný chodník

Fotogaléria

BD Wolkerova 17, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Wolkerova 17, Banská Bystrica v zastúpení správcom: Bythos s.r.o., Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, B.Bystrica
KZS: BAUMIT PRO Systém , BAUMIT Nanopor Top – omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a balkónov: 629 m2
Zateplenie pôjdu:357 m2
Sanácia balkónov: 7,5 m2
Výmena balk. zábradlí: 4 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 148,44 m2
Realizácia: r. 2020
Okapný chodník, Rekonštrukcia schodiska, Rekonštrukcia vstupov do BD, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Tulská 20-24, Banská Bystrica

Investor: SVB MÝTNIK, Tulská 20 – 24, Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, Banská Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, Banská Bystrica
KZS: BAUMIT PRO Systém , BAUMIT MozaikTop – omietka, fasádny izolant XPS – tvrdený polystyrén
Zateplenie sokla fasády: 272,16 m2
Rekonštrukcia okapného chodníka: 90 m2
Realizácia: r. 2020
Rekonštrukcia schodiska, Rekonštrukcia vstupov do BD, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Horná Mičiná 176

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Horná Mičiná 176
Projekt: Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS: BAUMIT PRO, BAUMIT Silikón Top – omietka, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 765 m2
Sanácia lógií: 8 ks
Zateplenie TP: 204,41 m2
Výmena strešnej krytiny: 304 m2
Zateplenie strechy: 608,98 m2
Realizácia: r. 2020
Rekonštrukcia balkónové zábradlia, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Okapný chodník, Napojenie dažďových zvodov do kanalizácie, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Zlatno 68, Poltár

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Zlatno číslo: 68 v zastúpení správcom: BYTES s.r.o., Detva
Projekt: Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS: BAUMIT PRO, BAUMIT Silikón Top – omietka, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 799,87 m2
Sanácia lógií: 8 ks
Realizácia: r. 2019
Rekonštrukcia balkónové zábradlia, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce, Okapný chodník

Fotogaléria

BD Wolkerova 16-18, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Wolkerova 1304/16 a 1304/18, Banská Bystrica v zastúpení správcom: Bythos s.r.o., Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, B.Bystrica
KZS: BAUMIT PRO Systém , BAUMIT Silikón Top– omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 797 m2
Zateplenie pôjdu: 323,91 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 273,95 m2
Realizácia: r. 2019
Okapný chodník, Výmena okien, Rekonštrukcia vstupov do BD, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Príboj 559, Slovenská Ľupča

Investor: VL bytov a NP BD Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča v zastúpení správcom REALBYT s.r.o., Banská Bystrica
Projekt:Ing. arch. Jozef Troliga , B.Bystrica
KZS: BAUMIT PRO Systém , BAUMIT Silikón Top– omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 674,58 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Zateplenie strechy: 323,91 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 273,95 m2
Realizácia: r. 2019
Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD ČSA 15, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA
Ulica Československej armády, 895/15, 974 01 Banská Bystrica
Projekt:Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS:BAUMIT PRO Systém , BAUMIT Silikón Top – omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 309 m2
Zateplenie pôjdu: 547,52 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 263,44 m2
Realizácia: r. 2019
Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

Škôlka Králiky

Investor: Obec Králiky, okr. Banská Bystrica
Projekt:Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS:HENKEL CERESIT – silikátovo-silikónová omietka, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 512 m2
Zateplenie pôjdu: 408 m2
Realizácia: r. 2018
Rekonštrukcia strechy s výmenou krytiny a krovu, Rekonštrukcia triedy, Rekonštrukcia vstupných schodov do škôlky, Výmena okien a dverí, Okapný chodník, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Radvanská 30, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP RADVANSKÁ 30, Banská Bystrica
Projekt:Hl. projektant: Ing. Karol Fraňo, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT – silikónová omietka, EPS 70 F, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 303 m2
Zateplenie strechy: 527 m2
Realizácia: r. 2018
Výmena schodiskových okien, Murárske práce, Výroba a montáž rampy pre imobilných, Rekonštrukcia vstupné a zadné schodisko, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Letná 33,35 - Rožňava

Investor: Vlastníci bytova nebytových priestorov v bytovom dome Letná 33,35 Rožňava v zastúpení správcom: SBD Rožňava
Projekt:Hl. projektant: Ing. Robert Kolesár, PhD, Košice
KZS: HENKEL CERESIT – silikátovo-silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F ,MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a balkóny: 1 930 m2
Zateplenie strechy: 458 m2
Sanácia balkónov: 28 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 289 m2
Realizácia: r. 2018
Výmena elektro rozvodov, Rekonštrukcia schodiska, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Výmena okien v spoločenských priestorov, Okapný chodník, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Kozmonautov 5,6,7 - Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Kozmonautov 5,6,7 – Rožňava
Projekt: Hl. projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Banská Bystrica
Vypracoval: Ing. Stanislav Marko, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT – silikátovo-silikónová omietka, fasádny izolant EPS ,MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a balkóny: 1 574 m2
Zateplenie strechy: 450 m2
Sanácia balkónov: 9 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 121 m2
Realizácia: r. 2018
Rekonštrukcia komplet strechy, nová sedlová strecha a strešná krytina – škridla, Výmena ZTI, Výmena elektro rozvodov, Rekonštrukcia schodiska, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Rekonštrukcia komplet strechy, nová sedlová strecha a strešná krytina – škridla, Okapný chodník

Fotogaléria

BD Internátna 37 – 47, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Internátna 37 – 47, Banská Bystrica v zastúpení správcom: SBD Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, B.Bystrica
KZS: BAUMIT PRO Systém , BAUMIT Silikón Top a Pura Top – omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 6 000 m2
Zateplenie strechy: 1 285 m2
Sanácia lógií: 205 m2
Výmena balk. zábradlí: 71 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 876 m2
Realizácia: r. 2018
Okapný chodník, Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Rekonštrukcia schodiska, Rekonštrukcia vstupov do BD, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Výmena ZTI, Ostatné práce

Fotogaléria

BD Hviezdoslavova ul. 35 - 37, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Hviezdoslavova 35-37, Banská Bystrica
Projekt: Hl. projektant: Ing. arch. Ján Škotta, reg.č. 1975 AA, Ovocinárska 4, 054 01 Levoča
Vypracoval: Ing. arch. Adrián Kuna, Kostolná 222/46, Králiky 97634
KZS: BAUMIT PRO – silikátová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a balkóny: 846 m2
Zateplenie strechy: 238 m2
Sanácia lógií: 12 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 226 m2
Realizácia: r.2017 – 2018
Okapný chodník, Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Náter strechy, Rekonštrukcia komínov

Fotogaléria

BD 9.mája 8-10, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a NP ul. 9 mája 8-10 v zastúpení BYTHOS s.r.o., Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, B.Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant EPS NEO
Zateplenie fasády a balkóny: 756 m2
Zateplenie strechy: 283 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 205 m2
Realizácia: r.2017 – 2018
Hydroizolácia nadzákladového muriva, Okapový chodník, Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, Náter strechy, ZTI

Fotogaléria

BD 9.mája 6, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a NP ul. 9 mája 6 v zastúpení BYTHOS s.r.o., Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, Nad plážou, B.Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 432 m2
Zateplenie pôjdu: 254 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 113 m2
Realizácia: r.2017 – 2018
Hydroizolácia nadzákladového muriva, Okapný chodník, Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod, ZTI

Fotogaléria

BD S.Czabána 4, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Sama Czabána 4, Rožňava v zastúpení správcom SPRAVBYT Rožňava s.r.o.,
Projekt: Ing. Ladislav Várady
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 723 m2
Sanácia lógií: 37 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 209 m2
Zateplenie strechy: 304 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske a zámočnícke práce, Okapový chodník, Elektroinštalácia, Stúpacie a ležaté rozvody, Montáž sedlovej strechy

Fotogaléria

BD Rázusova 52-53, Brezno

Generálny dodávateľ: Termocolor s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec
Rozsah prác: Zatepľovacie práce
Realizácia: 2017

Fotogaléria

BD L. Novomestkého, Brezno

Investor: KAMI PROFIT, s.r.o, Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 1 346 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske práce

Fotogaléria

Škôlka Detva

Generálny dodávateľ stavby: BB Strechy s.r.o.,
KZS: BASF, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 413 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske práce

Fotogaléria

OU Králiky, Králiky

Investor: Obec Králiky, Králická ulica 96/48
Projekt: Ing.arch. Bakitová
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 306 m2
Sanácia lógií: 1 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 220 m2
Zateplenie pôjdu: 939 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Zámočnícke a klampiarske práce, Rekonštrukcia schodov a vstupov, Náter strechy

Fotogaléria

BD Kolkáreň 25, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Kolkáreň 25, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády: 756 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 106 m2
Zateplenie pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Rekonštrukcia vstupov, Zámočnícke a klampiarske práce, Elektroinštalácia, Montáž externých balkónových prefabrikátov, Náter strechy

Fotogaléria

BD Kolkáreň 26, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Kolkáreň 26, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS:HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 756 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 106 m2
Zateplenie pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Rekonštrukcia vstupov, Zámočnícke a klampiarske práce, Elektroinštalácia, Montáž externých balkónových prefabrikátov, Náter strechy

Fotogaléria

BD Edelenýska 38-40, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Edelényska 1990/ 38,40 Rožňava
v zastúpení správcom: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Projekt: Ing. Robert Kolesár, PhD
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 2 731 m2
Sanácia balkónov: 48 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 293 m2
Zateplenie strechy: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien v spoločných priestorov, Rekonštrukcia vstupov, Zámočnícke a klampiarske práce, Okapový chodník, Výmena stúpacích a ležatých rozvodov, Výmena výťahov a výťahovej šachty

Fotogaléria

BD Štiavnička 207, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome ul. Štiavnička 207, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 234 m2
Rekonštrukcia pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Zámočnícke a klampiarske práce, Bleskozvod, Elektroinštalácia, Stúpacie a ležaté rozvody

Fotogaléria

BD Hlavná 54 - 60, Šamorín

Generálny dodávateľ stavby: THERMOINVEST Slovakia, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 346/1, Považská Bystrica
KZS: MAPEI, silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Oprava lógií: 27 ks
Realizácia: r.2015
Klampiarske práce

Fotogaléria

BD Poľovnícka 37, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Poľovnícka 37, Šalková
Projekt: Ing. Dušan Čipka – S ateliér, Nad plážou 13/B, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 927 m2
Sanácia lógií: 16 ks
Rekonštrukcia strechy: 306 m2
Realizácia: r.2015
Klampiarske a zámočnícke práce, Výmena dverí spoločných priestorov, Okapový chodník, Bleskozvod

Fotogaléria

BD THK 16-20, Banská Bystrica

Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, ktoré koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 1285 ulici THK 16 – 20 v Banskej Bystrici
Projekt: Ing. Piliar Ján, Ing. Piliarová Ľudmila
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 4 726 m2
Sanácia lógií a balkónov : 104 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 685 m2
Zateplenie strechy: 1 919 m2
Realizácia: r.2014/2015
Zámočnícke a klampiarske práce, Výmena okien spoločenských priestorov, Rekonštrukcia spoločenských priestorov, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Mateja Bela 11, Banská Bystrica

Investor: SVB Mateja Bela 5296/11, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Sanácia lógií: 13 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 234 m2
Zateplenie strechy: 111 m2
Zateplenie stropov technického podlažia: 53 m2
Realizácia: r.2014
Zámočnícke a klampiarske práce, Bleskozvod, Okapový chodník

Fotogaléria

BD SNP 21-23, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov trieda SNP 21 – 23, v zastúpení: BYTHOS s.r.o., Rudlovská cesta 53, BB
Projekt: Ing. arch. Michal Vigaš
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 362 m2
Sanácia balkónov: 6 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 514 m2
Rekonštrukcia pôjdu: 424 m2
Realizácia: r.2014
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Rekonštrukcia pivničných priestorov a schodísk

Fotogaléria

BD Harmanec dom č. 6, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Harmanec dom č. 6, Harmanec
Projekt: Ing. Emília Lenárová
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 973 m2
Sanácia lógií: 10 ks
Rekonštrukcia interiéru: 763 m2
Rekonštrukcia výťahovej šachty: 468 m2
Realizácia: r.2013
Klampiarske a zámočnícke práce, Výmena okien bytov

Fotogaléria

Administratíva COOP Jednota Trnava

Investor: COOP VOZ a.s., Trstínska cesta 13, Trnava
Projekt: Obhliadka – technické riešenie navrhnuté firmou Treetherm s.r.o.,
KZS: Fasádny izolant EPS 70 F, silikónová omietka
Zateplenie priečelí: 1066 m2
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

BD Tatranská 86, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Tatranská 86-89, Banská Bystrica
Projekt: Ing. Dušan Čipka – S ateliér, Nad plážou 13/B, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 2 987 m2
Sanácia lógií: 84 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 124 m2
Realizácia: r.2013
Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Hlaváčikova 25-33, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a NP bytového domu Hlaváčiková 25-33
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 3 730 m2
Oprava lógií: 69 ks
Realizácia: r.2012
Klampiarske práce, Bleskozvod, Nátery oceľových konštrukcií

Fotogaléria

BD Internátna 63-69, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Internátna 5626, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 5 133m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 711 m2
Sanácia lógií: 72 ks
Zateplenie stropov TP: 278 m2
Realizácia: r.2012
Zámočnícke a klampiarske práce, Elektroinštalácia, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Podkolibská 304, Bratislava

Investor: YIT REDNIG a.s., Račianska 153/A, Bratislava
Projekt: DIPL.ARCH.DUG. Gabriel Svitok, DIPL.ING.ARCH. Karol Kulač
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 3 695 m2
Realizácia: r.2012
Zámočnícke práce

Fotogaléria

BD Daxnerova ul. 10822, Tisovec

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD, ul. Daxnerova č.1082, Tisovec – zastúpený správcom Okresné stavebné družstvo v Rimavskej Sobote
Projekt: Ing. Ladislav Várady – autorizovaný stavebný inžinier
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F,
Zateplenie fasády a lógií: 908 m2
Oprava lógií: 12 ks
Realizácia: r.2011
Výmena okien bytov, Klampiarske a zámočnícke práce, Okapový chodník, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Beskydská 10 a 12, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Beskydská 10 a 12, B.Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš – reinardi, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, S-Atelier, Kollárova 48, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F,
Zateplenie fasády a lógií: 2 708 m2
Zateplenie strechy: 447 m2
Sanácia lógií: 36 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 354 m2
Realizácia: r.2010
Výmena okien a dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Okapový chodník, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Lazovná 71, Banská Bystrica

Investor:JJ GLOBAL s.r.o., Čerešňová 70, 974 05 Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 866 m2
Realizácia: r.2010

Fotogaléria

BD Sebedín Bečov

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Sebedín, Sebedín-Bečov 27, Sebedín-Bečov
Projekt: Ing. arch. Jozef Troliga
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 697 m2
Sanácia lógií: 6 ks
Rekonštrukcia strechy: 215 m2
Realizácia: r.2010
Výmena dverí spoločných priestorov, Klampiarske a zámočnícke práce, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Švermova 25, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Tatranská 86-89, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1940 m2
Sanácia lógií: 39 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 236 m2
Realizácia: r.2010
Zámočnícke a klampiarske práce, Výmena dverí a okien spoločných priestorov, Bleskozvod, Okapový chodník

Fotogaléria