BD S.Czabána 4, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Sama Czabána 4, Rožňava v zastúpení správcom SPRAVBYT Rožňava s.r.o.,
Projekt: Ing. Ladislav Várady
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 723 m2
Sanácia lógií: 37 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 209 m2
Zateplenie strechy: 304 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Elektroinštalácia
Stúpacie a ležaté rozvody
Montáž sedlovej strechy

Fotogaléria

BD Rázusova 52-53, Brezno

Generálny dodávateľ: Termocolor s.r.o., Kolonáda 4490/18, 984 01 Lučenec
Rozsah prác: Zatepľovacie práce
Realizácia: 2017

Fotogaléria

BD L. Novomestkého, Brezno

Investor: KAMI PROFIT, s.r.o, Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 1 346 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske práce

Fotogaléria

Škôlka Detva

Generálny dodávateľ stavby: BB Strechy s.r.o.,
KZS: BASF, MW – minerálna vata
Zateplenie fasády: 413 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske práce

Fotogaléria

OU Králiky, Králiky

Investor: Obec Králiky, Králická ulica 96/48
Projekt: Ing.arch. Bakitová
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 306 m2
Sanácia lógií: 1 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 220 m2
Zateplenie pôjdu: 939 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Zámočnícke a klampiarske práce
Rekonštrukcia schodov a vstupov
Náter strechy

Fotogaléria

BD Kolkáreň 25, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Kolkáreň 25, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády: 756 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 106 m2
Zateplenie pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Rekonštrukcia vstupov
Zámočnícke a klampiarske práce
Elektroinštalácia
Montáž externých balkónových prefabrikátov
Náter strechy

Fotogaléria

BD Kolkáreň 26, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Kolkáreň 26, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS:HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 756 m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 106 m2
Zateplenie pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Rekonštrukcia vstupov
Zámočnícke a klampiarske práce
Elektroinštalácia
Montáž externých balkónových prefabrikátov
Náter strechy

Fotogaléria

BD Edelenýska 38-40, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Edelényska 1990/ 38,40 Rožňava
v zastúpení správcom: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Projekt: Ing. Robert Kolesár, PhD
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 2 731 m2
Sanácia balkónov: 48 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 293 m2
Zateplenie strechy: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien v spoločných priestorov
Rekonštrukcia vstupov
Zámočnícke a klampiarske práce
Okapový chodník
Výmena stúpacích a ležatých rozvodov
Výmena výťahov a výťahovej šachty

Fotogaléria

BD Štiavnička 207, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome ul. Štiavnička 207, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 234 m2
Rekonštrukcia pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Zámočnícke a klampiarske práce
Bleskozvod
Elektroinštalácia
Stúpacie a ležaté rozvody

Fotogaléria

BD Hlavná 54 - 60, Šamorín

Generálny dodávateľ stavby: THERMOINVEST Slovakia, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 346/1, Považská Bystrica
KZS: MAPEI, silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Oprava lógií: 27 ks
Realizácia: r.2015
Klampiarske práce

Fotogaléria

BD Poľovnícka 37, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Poľovnícka 37, Šalková
Projekt: Ing. Dušan Čipka – S ateliér, Nad plážou 13/B, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 927 m2
Sanácia lógií: 16 ks
Rekonštrukcia strechy: 306 m2
Realizácia: r.2015
Klampiarske a zámočnícke práce
Výmena dverí spoločných priestorov
Okapový chodník
Bleskozvod

Fotogaléria

BD THK 16-20, Banská Bystrica

Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, ktoré koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 1285 ulici THK 16 – 20 v Banskej Bystrici
Projekt: Ing. Piliar Ján, Ing. Piliarová Ľudmila
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 4 726 m2
Sanácia lógií a balkónov : 104 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 685 m2
Zateplenie strechy: 1 919 m2
Realizácia: r.2014/2015
Zámočnícke a klampiarske práce
Výmena okien spoločenských priestorov
Rekonštrukcia spoločenských priestorov
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Mateja Bela 11, Banská Bystrica

Investor: SVB Mateja Bela 5296/11, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F NEO
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Sanácia lógií: 13 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 234 m2
Zateplenie strechy: 111 m2
Zateplenie stropov technického podlažia: 53 m2
Realizácia: r.2014
Zámočnícke a klampiarske práce
Bleskozvod
Okapový chodník

Fotogaléria

BD SNP 21-23, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov trieda SNP 21 – 23, v zastúpení: BYTHOS s.r.o., Rudlovská cesta 53, BB
Projekt: Ing. arch. Michal Vigaš
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 362 m2
Sanácia balkónov: 6 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 514 m2
Rekonštrukcia pôjdu: 424 m2
Realizácia: r.2014
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Rekonštrukcia pivničných priestorov a schodísk

Fotogaléria

BD Harmanec dom č. 6, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Harmanec dom č. 6, Harmanec
Projekt: Ing. Emília Lenárová
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 1 973 m2
Sanácia lógií: 10 ks
Rekonštrukcia interiéru: 763 m2
Rekonštrukcia výťahovej šachty: 468 m2
Realizácia: r.2013
Klampiarske a zámočnícke práce
Výmena okien bytov

Fotogaléria

Administratíva COOP Jednota Trnava

Investor: COOP VOZ a.s., Trstínska cesta 13, Trnava
Projekt: Obhliadka – technické riešenie navrhnuté firmou Treetherm s.r.o.,
KZS: Fasádny izolant EPS 70 F, silikónová omietka
Zateplenie priečelí: 1066 m2
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

BD Tatranská 86, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Tatranská 86-89, Banská Bystrica
Projekt: Ing. Dušan Čipka – S ateliér, Nad plážou 13/B, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 2 987 m2
Sanácia lógií: 84 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 124 m2
Realizácia: r.2013
Klampiarske a zámočnícke práce
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Hlaváčikova 25-33, Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a NP bytového domu Hlaváčiková 25-33
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 3 730 m2
Oprava lógií: 69 ks
Realizácia: r.2012
Klampiarske práce
Bleskozvod
Nátery oceľových konštrukcií

Fotogaléria

BD Internátna 63-69, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Internátna 5626, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 5 133m2
Zateplenie stropu technického podlažia: 711 m2
Sanácia lógií: 72 ks
Zateplenie stropov TP: 278 m2
Realizácia: r.2012
Zámočnícke a klampiarske práce
Elektroinštalácia
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Podkolibská 304, Bratislava

Investor: YIT REDNIG a.s., Račianska 153/A, Bratislava
Projekt: DIPL.ARCH.DUG. Gabriel Svitok, DIPL.ING.ARCH. Karol Kulač
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata
Zateplenie fasády a lógií: 3 695 m2
Realizácia: r.2012
Zámočnícke práce

Fotogaléria

BD Daxnerova ul. 10822, Tisovec

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD, ul. Daxnerova č.1082, Tisovec – zastúpený správcom Okresné stavebné družstvo v Rimavskej Sobote
Projekt: Ing. Ladislav Várady – autorizovaný stavebný inžinier
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F,
Zateplenie fasády a lógií: 908 m2
Oprava lógií: 12 ks
Realizácia: r.2011
Výmena okien bytov
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Beskydská 10 a 12, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Beskydská 10 a 12, B.Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš – reinardi, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, S-Atelier, Kollárova 48, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F,
Zateplenie fasády a lógií: 2 708 m2
Zateplenie strechy: 447 m2
Sanácia lógií: 36 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 354 m2
Realizácia: r.2010
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Lazovná 71, Banská Bystrica

Investor:JJ GLOBAL s.r.o., Čerešňová 70, 974 05 Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 866 m2
Realizácia: r.2010

Fotogaléria

BD Sebedín Bečov

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Sebedín, Sebedín-Bečov 27, Sebedín-Bečov
Projekt: Ing. arch. Jozef Troliga
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 697 m2
Sanácia lógií: 6 ks
Rekonštrukcia strechy: 215 m2
Realizácia: r.2010
Výmena dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Švermova 25, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Tatranská 86-89, Banská Bystrica
KZS: HENKEL CERESIT silikát – silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1940 m2
Sanácia lógií: 39 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 236 m2
Realizácia: r.2010
Zámočnícke a klampiarske práce
Výmena dverí a okien spoločných priestorov
Bleskozvod
Okapový chodník

Fotogaléria