História

Proces vzniku spoločnosti TREETHERM s.r.o. začal už v roku 1995 a pokračoval združením živnostníkov ako pokračovateľov podnikateľských aktivít fyzických osôb, ktoré neskôr založili zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici pod číslom 14671/S, firmu TREETHERM s.r.o..

V podnikaní máme za sebou 20 ročné skúsenosti v oblasti stavebníctva s množstvom referencií a realizovaných stavieb. Viac v sekcii Referencie.

V roku 2010 firma prešla niekoľkými zmenami a nadviazala úzku spoluprácu s nadnárodnou firmou HENKEL CERESIT a s najväčšími stavebninami Stavivo IBV, s.r.o.. v Banskej Bystrici, ktoré sú súčasťou obchodnej spoločnosti ASAS, a.s., ktorá zabezpečuje nákup a predaj stavebného materiálu na 20-tich predajných miestach v rámci všetkých regiónov Slovenska.

Podľa výpisu z obchodného registra má spoločnosť nasledovný predmet podnikania pod číslom 14671/S

Katalóg referencií TREETHERM

Budúcnosť

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorila vzájomne výhodná a dlhodobá spolupráca.

Našim klientom ponúkame len tie najkvalitnejšie a najvýhodnejšie stavebné produkty. Všetky stavebné produkty sú na celosvetovom trhu už niekoľko desiatok rokov a niektoré z nich už existujú na trhu 100 rokov.

Dôkladne si vyberáme stavebných výrobcov, aby sme dokázali eliminovať reklamácie prác vysokou kvalitou a profesionálnou montážou.

Samozrejme, firma Treetherm, s.r.o. nezabúda ani na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácach našich pracovníkov, kde im zabezpečuje nielen ochranné pomôcky, ale aj odborné školenia. Naši zamestnanci každoročne prechádzajú školeniami a ukončujú ich záverečnou skúškou, ktorá je podmienená certifikátom o zaškolení.

Na záver by sme chceli spomenúť, že dbáme na životné prostredie a odpad, ktorý vzniká pri realizácií stavebných prác zväčša separujeme a likvidujeme len na legálnych skládkach.

Zároveň vedieme evidenciu zlikvidovaného odpadu a všetky licencie, systémy, certifikáty a prehlásenia zhody k materiálom štandardne vystavíme k záveru odovzdania stavby.

Naši partneri