Termografický posudok – termokamera

Ako funguje termokamera?

Termokamera je vlastne infračervená kamera, ktorá na základe nameraných a prednastavených údajov vypočíta povrchovú teplotu cieľového objektu. Každý materiál vyžaruje “teplo” (presnejšie infražiarenie) a keďže stavebné konštrukcie nie sú homogénne, preto z dôvodu tepelných mostov majú na povrchu rôzne teploty. To znamená, že v mieste tepelných mostov je vonkajší povrch teplejší ako inde, resp. vnútorný povrch ochladený. Termokamera teda odhalí voľným okom neviditeľné tepelné mosty a skryté vady.

Prinášame Vám termografické posudky, ktoré odhaľujú tepelné mosty a nedostatky bytových domov.
Uvažujete nad prestavbou podkrovia alebo chcete zatepľovať?

Aktuálny stav zistíme termovíznym meraním.

Termografia je bezkontaktné meranie povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Výsledkom termovízneho merania je termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa, kde je rôznym teplotám priradená určitá farba.Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla,ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche, ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

Termografický posudok Štiavnička 207

Termovízne meranie BD 9.mája