BD S.Czabána 4, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Sama Czabána 4, Rožňava v zastúpení správcom SPRAVBYT Rožňava s.r.o.
Projekt: Ing. Ladislav Várady
Sanácia lógií + nové AL zábradlia: 37 ks
Realizácia: r.2017
Zateplenie fasády a lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Zateplenie strechy
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Elektroinštalácia
Stúpacie a ležaté rozvody
Montáž sedlovej strechy

Fotogaléria

BD THK 16-20, Banská Bystrica

Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, ktoré koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 1285 na ulici THK 16 – 20 v B.Bystrici
Projekt: Ing. Piliar Ján, Ing. Piliarová Ľudmila
Sanácia lógií a balkónov, nové Fe madlá: 104 ks
Realizácia: r. 2014/2015
Zateplenie fasády a lógií
Sanácia lógií a balkónov
Zateplenie stropu technického podlažia
Zateplenie strechy
Zámočnícke a klampiarske práce
Výmena okien a rekonštrukcia spoločenských priestorov
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Internátna 63 - 69, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Internátna 5626, Banská Bystrica
Sanácia lógií a nové Fe zábradlia: 72 ks
Realizácia: r.2012
Zateplenie fasády a lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Zateplenie výťahových veží
Zámočnícke a klampiarske práce
Elektroinštalácia
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Sládkovičova 70 - 72, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Marína, Sládkovičova 70 – 72, B. Bystrica
Rozsah prác: Výmena balkónových zábradlí
Fe zábradlia: 36 ks
Realizácia: r.2015

Fotogaléria

BD SNP 2 - 6, Banská Bystrica

Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, ktoré koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 1717 na Triede SNP 2-6 v Banskej Bystrici
Sanácia balkónov, nové Fe zábradlia: 34ks
Realizácia: r.2014
Zámočnícke a klampiarske práce
Montáž striešok

Fotogaléria

BD SNP 21 - 23, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov trieda SNP 21 – 23, v zastúpení: BYTHOS s.r.o., Rudlovská cesta 53, BB
Projekt: Ing. arch. Michal Vigaš
Sanácia balkónov + nové Fe zábradlia: 6 ks
Realizácia: r.2014
Zateplenie fasády a lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Rekonštrukcia pôjdu
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Rekonštrukcia pivničných priestorov a schodísk

Fotogaléria

BD Tatranská 86 - 96, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Tatranská 86-89, Banská Bystrica
Projekt: Ing. Dušan Čipka – S ateliér, Nad plážou 13/B, BB
Sanácia lógií + nové Fe zábradlia: 84 ks
Realizácia: r.2013
Zateplenie fasády a lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Klampiarske a zámočnícke práce
Bleskozvod

Fotogaléria