BD 9 mája 6, Banská Bystrica

Investor: Vl. bytov a nebytových priestorov bytového domu 9 mája 1512/6 v zastúpení správcovskej spoločnosti BYTHOS s.r.o., B.Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš – reinardi, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, S-Atelier, Kollárova 48, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant MW – minerálna vata,
Zateplenie fasády a balkónov: 432 m2
Zateplenie pôjdu: 254 m2
Sanácia balkóna: 1 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 113 m2
Realizácia: r.2017
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Zdravotechnika
Okapový chodník
Bleskozvod

BD 9 mája 8-10, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu 9 mája 1513/8 a 1513/10 v zastúpení správcovskej spoločnosti BYTHOS s.r.o., B.Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš – reinardi, Tulská 30, B.Bystrica
Zodp. projektant : Ing. Dušan Čipka, S-Atelier, Kollárova 48, BB
KZS: HENKEL CERESIT silikátovo – silikónová omietka, fasádny izolant NEO EPS 70 F,
Zateplenie fasády a balkónov: 693 m2
Zateplenie pôjdu: 283 m2
Sanácia balkónov: 6 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 205 m2
Realizácia: r.2017
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Zdravotechnika
Okapový chodník
Bleskozvod

BD Hviezdoslavova 35 - 37, Banská Bystrica

Investor: SVB Hviezdoslavova 35 – 37, súp. číslo 1440, 974 01 Banská Bystrica
Projekt: Ing. arch. Adrián Kuna, B.Bystrica
KZS: BAUMIT TOP, silikátová omietka, MW –minerálna vata
Zateplenie fasády a balkónov: 846 m2
Zateplenie pôjdu: 250 m2
Sanácia balkónov: 12 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 238 m2
Realizácia: r.2017
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Klampiarske a zámočnícke práce
Náter strechy
Rekonštrukcia komínov
Okapový chodník
Bleskozvod

BD L. Novomestkého, Brezno

Investor: KAMI PROFIT, s.r.o, Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
KZS: HENKEL CERESIT silikónová omietka, fasádny izolant EPS 70 F
Zateplenie fasády a lógií: 1 346 m2
Realizácia: r.2017
Klampiarske práce