BD 9 Mája 8 - 10, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu 9 mája 1513/8 a 1513/10
Projekt: Ing. Arch. Michal Vigaš
Hydroizolácia a zateplenie nadzákladového muriva
Realizácia: r.2017
Zateplenie fasády a balkónov
Zateplenie pôjdu a TP
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Jilemnického 29 - 31, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Jilemnického 29-31, 974 01 B. Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B. Bystrica
Búracie a výkopové práce
Hydroizolácia nadzákladového muriva a demontáž únikového tunela
Realizácia: r.2016

Fotogaléria

BD Jegorovova 29, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Jegorovová 29, 974 01 B. Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B. Bystrica
Demontáž pôvodnej zámkovej dlažby a výkopové práce
Oprava podsypu
Pokládka zámkovej dlažby
Oprava fasády
Realizácia: r.2015

Fotogaléria

BD Švermova 14 - 20, Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Švermova 14 – 20, 974 01 B. Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B. Bystrica
Výkopové a búracie práce
Hydroizolácia nadzákladového muriva
Zhotovenie okapového chodníka
Tesárske a betonárske práce
Pokládka zámkovej dlažby
Zámočnícke práce
Realizácia: r.2011

Fotogaléria