BD S.Czabána 4, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom SPRAVBYT Rožňava s.r.o.,
Projekt: Ing. Ladislav Várady
Zateplenie strechy + montáž sedlovej strechy: 304 m2
Realizácia: r.2017
Zateplenie fasády a lógií, Sanácia lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Stúpacie a ležaté rozvody
Klampiarske a zámočnícke práce, Elektroinštalácia
Okapový chodník

Fotogaléria

BD Radvanská 30, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP bytového domu Radvanská 30, Banská Bystrica
Projekt: Ing. Karol Fraňo
Zateplenie strechy + hydroizolácia: 430 m2
Realizácia: r.2017
Výmena schodiskových presklení
Zateplenie severnej schodiskovej steny
Rampa pre imobilných
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Edelenýska 38-40, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Edelényska 1990/ 38,40 Rožňava v zastúpení správcom: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Projekt: Ing. Robert Kolesár, PhD
Zateplenie strechy + hydroizolácia: 278 m2
Realizácia: r.2016
Zateplenie fasády a lógií, Sanácia balkónov
Zateplenie stropu technického podlažia, Zateplenie strechy
Výmena okien v spoločných priestorov, Rekonštrukcia vstupov
Zámočnícke a klampiarske práce, Okapový chodník
Výmena stúpacích a ležatých rozvodov
Výmena výťahov a výťahovej šachty

Fotogaléria

BD Jegerovova 8, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Mýto, Jegorovova č.súp. 1661/8, B.Bystrica
Rozsah prác: Hydroizolácia strechy
Realizácia: r. 2016

Fotogaléria

BD Tulská 87 - 91, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo Tulská 5301, B.Bystrica
Rozsah prác: Zateplenie a hydroizolácia strechy
Fasáda: 673 m2
Realizácia: r.2015
Odstránenie machov a plesní z fasády

Fotogaléria

BD THK 16-20, Banská Bystrica

Investor: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, ktoré koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 1285 na ulici THK 16-20 v Banskej Bystrici
Projekt: Ing. Piliar Ján, Ing. Piliarová Ľudmila
Zateplenie strechy: 1 919 m2
Realizácia: r.2014/2015
Zateplenie fasády a lógií, Sanácia lógií a balkónov
Zateplenie stropu technického podlažia
Výmena okien spoločenských priestorov
Rekonštrukcia spoločenských priestorov
Zámočnícke a klampiarske práce, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Mateja Bela 11, Banská Bystrica

Investor: SVB Mateja Bela 5296/11, Banská Bystrica
Zateplenie strechy + hydroizolácia: 111 m2
Realizácia: r.2014
Zateplenie fasády a lógií, Sanácia lógií
Zateplenie stropu technického podlažia
Zateplenie stropov technického podlažia
Zámočnícke a klampiarske práce, Bleskozvod
Okapový chodník

Fotogaléria