BD Tulská 87 - 91, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo Tulská 5301, B.Bystrica
Rozsah prác: Odstránenie machov a plesní z fasády BD
Fasáda: 700 m2
Realizácia: r.2015
Zateplenie strechy

Fotogaléria