BD Tulská 26, 28, 30, Banská Bystrica

Investor: Spoločnosť vlastníkov DOLOMIT, Banská Bystrica
Dielo: Rekonštrukcia vstupov do bytového domu
Realizácia: r.2020
Lokálne vysprávky, Armovanie stien
Povrchová úprava – minerálna omietka

Fotogaléria

BD Šalgotarjánska 2 - 4, Banská Bystrica

Investor: SVB Šalgotarjánska 2-4, zastúpená správcom: BYTHOS s.r.o., Banská Bystrica
Projekt: Stav-Arch. časť : Ing. arch. Michal Vigaš, Tulská 30, Banská Bystrica
Dielo: Modernizácia bytového domu T-06B
Realizácia: r.2020
Úprava schodiska – steny: 514,69 m2
Úprava schodiska – podlaha: 269,82m2
Úprava pivničných priestorov: 336,73 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Výmena balkónového zábradlia: 4 ks
Klampiarske a zámočnícke práce
Ostatné práce

Fotogaléria

BD Gaštanová 3-11, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Gaštanová 6462, Banská Bystrica
Dielo: Výmena podlahovej krytiny v spoločných priestoroch schodiska a suterénu, maľovanie v spodných častiach schodiska a suterénu v bytovom dome.
Realizácia: r.2020
Lokálne vysprávky stien, Gletovanie stien
Vyrovnanie podlahy – nivelačná hmota
Povrchová úprava stien – interiérová biela farba
Povrchová úprava schodov – keramická dlažba
Povrchová úprava podlahy – PVC linoleum

Fotogaléria

BD Radvanská 30, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP RADVANSKÁ 30, Banská Bystrica
Dielo: Rekonštrukcia schodiska
Realizácia: r.2019
Maliarske práce
Výmena PVC linoleum

Fotogaléria

BD Viestova 21, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP KUBUS , Banská Bystrica
Dielo: Zateplenie stropov TP – technické podlažie
Realizácia: r.2017

Fotogaléria

BD 9 mája 8 - 10, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu 9 mája 1513/8 a 1513/10 v zastúpení správcovskej spoločnosti BYTHOS s.r.o., B.Bystrica
Projekt: Ing. Arch. Michal Vigaš
Realizácia: r.2017
Zateplenie fasády a balkónov, Zateplenie pôjdu a TP
Hydroizolácia a zateplenie nadzákladového muriva
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Jilemnického 40-42, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu Jilemnického 40 – 42 , B.Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B.Bystrica
Realizácia: r.2017
Zateplenie pôjdu a TP
Elektroinštalačné práce

Fotogaléria

BD Jilemnického 24-26, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Jilemnického 24 – 26, B.Bystrica
Projekt: Ing. Arch. Tomáš Sobota
Realizácia: r.2016
Zateplenie fasády, Zateplenie pôjdu a TP
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník, Bleskozvod

Fotogaléria

BD Robotnícka 24, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu Robotnícka 24 , B.Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B.Bystrica
Realizácia: r.2015
Zateplenie pôjdu
Drobné dokončovacie práce

Fotogaléria

BD Viestova 17 - 19, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Viestova 17 – 19, B.Bystrica
Realizácia: r.2016
Búracie práce
Náter schodiska, Náter schodiskového zábradlia
Náter pivničných priestorov a náter dverí
Náter podlahy v pivničných priestoroch

Fotogaléria

BD Viestova 21, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Viestova 21 – 19, B.Bystrica
Realizácia: r.2016
Zateplenie stropov TP

Fotogaléria

BD THK 38-40, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP HRADEC, THK 38 – 40, B.Bystrica
Realizácia: r.2015
Búracie práce, Betonárske práce
Povrchová úprava vestibulu – keramická dlažba
Povrchová úprava vstupu – systém kamenný koberec
Dodanie a montáž poštových schránok
Dodanie a montáž AL vchodových dverí
Dodanie a montáž dorozumievacieho tabla
Dodanie a montáž vchodových striešok

Fotogaléria

BD Tulská 13 -23, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Tulská 13 – 23, B.Bystrica
Realizácia: r.2015
Odstránenie grafitov

Fotogaléria

BD Železničiarska 9, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Železničiarska 9, B.Bystrica
Tesárske práce – lokálna oprava pomurnice a krokiev
Realizácia: r.2016

Fotogaléria

BD Tulská 9 - 11, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Tulská 9 – 11, B.Bystrica
Búracie práce
Náter schodiska a schodiskového zábradlia
Náter výťahovej šachty a výťahovej kabíny
Náter elektrických skríň
Povrchová úprava schodov – PVC linoleum
Dodanie a montáž schodiskových svietidiel
Realizácia: r.2014

Fotogaléria

BD Urbánkova 1 - 9, Prievidza

Investor: SVB a NP Urbánkova 1 – 9, Prievidza
Búracie práce
Náter schodiskového zábradlia
Povrchová úprava schodiska – keramická dlažba
Povrchová úprava stien schodiska – omietka
Dodanie a montáž kazetového stropu – vestibul
Dodanie a montáž schodiskových svietidiel
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

BD Harmanec dom č. 6, Harmanec

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Harmanec dom č. 6, Harmanec
Projekt: Ing. Emília Lenárová
Búracie práce
Pokládka schodiska – keramická dlažba
Náter schodiska a zábradlia
Dodanie a montáž poštových schránok
Realizácia: r.2013
Zateplenie fasády a lógií:
Sanácia lógií:
Rekonštrukcia výťahovej šachty :
Klampiarske a zámočnícke práce
Výmena okien bytov

Fotogaléria

BD THK 13 - 15, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu THK 13 – 15 , B.Bystrica v zastúpení správcovskej spoločnosti SPRAVBYT s.r.o., B.Bystrica
Náter schodiska
Náter elektrických skríň
Povrchová úprava schodiska – PVC linoleum
Povrchová úprava vestibulu – keramická dlažba
Realizácia: r.2012

Fotogaléria