BD Radvanská 29, Banská Bystrica

Investor: VL a NP RADVANSKÁ 29, Banská Bystrica
Dielo: Rekonštrukcia vstupných schodov do bytového domu
Realizácia: r.2020
Búracie práce, Zrovnanie povrchu
Debnenie schodov, Betónovanie
Povrchová úprava – keramická protišmyková dlažba

Fotogaléria

BD Radvanská 30, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP RADVANSKÁ 30, Banská Bystrica
Dielo: Rekonštrukcia vstupných schodov do bytového domu
Realizácia: r.2018
Búracie práce, Zrovnanie povrchu
Debnenie schodov, Betónovanie
Povrchová úprava – keramická protišmyková dlažba

Fotogaléria

Stavivá Garaj, Banská Bystrica

Investor: stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, B.Bystrica
Povrchová úprava vstupu do predajne – systém kamenný koberec
Realizácia: r.2016

Fotogaléria

RD Podkonice 233, Podkonice

Investor: Vlastník RD, Podkonice 233, okr. B.Bystrica
Búracie a výkopové práce
Betonárske práce
Povrchová úprava schodov – systém kamenný koberec
Realizácia: r.2016

Fotogaléria

ZŠ Harmanec

Investor: Obec Harmanec a ZŠ Harmanec, B.Bystrica
Búracie práce
Betonárske práce
Povrchová úprava schodov – systém kamenný koberec
Realizácia: r.2015

Fotogaléria

Beskydská ul. 10 a 12, Banská Bystrica

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Beskydská 10 a 12, B.Bystrica
Búracie a výkopové práce
Tesárske a betonárske práce
Povrchová úprava schodov – systém Kamenný koberec
Pokládka zámkovej dlažby
Realizácia: r.2014

Fotogaléria

Tulská 9 - 11, Banská Bystrica

Investor: SVB a NP Tulská 9 – 11, B.Bystrica
Búracie práce
Povrchová úprava schodov – systém kamenný koberec
Realizácia: r.2014

Fotogaléria

Mládežnícka 47, Banská Bystrica

Investor: VL bytových a nebytových priestorov Mládežnícka 47, B.Bystrica v zastúpení správcovskou spoločnosťou SPRAVBYT s.r.o., B.Bystrica
Búracie práce
Dodávka AL vchodových dverí a poštových schránok
Povrchová úprava podesty – systém Kamenný koberec
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

OU Králiky

Investor: VL bytových a nebytových priestorov Mládežnícka 47, B.Bystrica v zastúpení správcovskou spoločnosťou SPRAVBYT s.r.o., B.Bystrica
Búracie práce
Dodávka AL vchodových dverí a poštových schránok
Povrchová úprava podesty – systém Kamenný koberec
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

Urbánkova 1 - 9, Prievidza

Investor: SVB a NP Urbánkova 1 – 9, Prievidza
Búracie a výkopové práce
Povrchová úprava vstupu – keramická dlažba
Realizácia: r.2013

Fotogaléria

Spojová 1 - 5, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov 1,3,5, B.Bystrica v zastúpení REALBYT s.r.o., B.Bystrica
Búracie a výkopové práce
Betonárske a tesárske práce
Povrchová úprava – systém kamenný koberec
Povrchová úprava – dlažba vymývaný betón
Realizácia: r.2012

Fotogaléria