Súkromný investor, Banská Bystrica

Investor: Súkromný investor, B.Bystrica
Betónový poter
Pokládka laminátovej podlahy
Montáž dlažby a obkladu
Realizácia: r.2016 – 2017

Fotogaléria