BD 9 mája 8-10, Banská Bystrica

Investor: VL bytov a nebytových priestorov bytového domu 9 mája 1513/8 a 1513/10 v zastúpení správcovskej spoločnosti BYTHOS s.r.o., B.Bystrica
Projekt: Ing. Arch. Michal Vigaš
Realizácia: r.2017
Výmena ZTI
Zateplenie fasády a balkónov
Zateplenie pôjdu a TP
Hydroizolácia a zateplenie nadzákladového muriva
Klampiarske a zámočnícke práce
Okapový chodník
Bleskozvod

Fotogaléria

BD Štiavnička 207, Podbrezová

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome ul. Štiavnička 207, Podbrezová v zastúpení správcom: ŽP BYTOS s.r.o., Podbrezová
Projekt: projekčná kancelária SPIRIT s.r.o.,
Elektroinštalácia
Stúpacie a ležaté rozvody
Realizácia: r.2016
Zateplenie fasády a lógií: 1 000 m2
Sanácia lógií: 4 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 234 m2
Rekonštrukcia pôjdu: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien a dverí spoločných priestorov
Zámočnícke a klampiarske práce
Bleskozvod
Elektroinštalácia
Stúpacie a ležaté rozvody

Fotogaléria

BD Edelenyská 38-40, Rožňava

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Edelényska 1990/ 38,40 Rožňava
v zastúpení správcom: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Projekt: Ing. Robert Kolesár, PhD
Výmena ZTI
Realizácia: r.2016
Zateplenie fasády a lógií: 2 731 m2
Sanácia balkónov: 48 ks
Zateplenie stropu technického podlažia: 293 m2
Zateplenie strechy: 278 m2
Realizácia: r.2016
Výmena okien v spoločných priestorov
Rekonštrukcia vstupov
Zámočnícke a klampiarske práce
Okapový chodník
Výmena výťahov a výťahovej šachty