Odstránenie plesní z vašich bytových domov

Čoraz častejšie sa stretávame s problémom výskytu plesní v budovách, v našich domácnostiach – či v bytových alebo rodinných domoch. Užívatelia bytov, ktorí sú takto „postihnutí“, prípadne už majú opakovanú skúsenosť s bezúspešným odstraňovaním plesní. Čo sú to plesne? Plesne (mikroskopické huby – mikroorganizmy – mikromycéty) sú jedno alebo viacbunkové organizmy, eukaryotické (ktorých bunky majú…