Odstraňovanie plesní

Čoraz častejšie sa stretávame s problémom výskytu plesní v budovách, v našich domácnostiach – či v bytových alebo rodinných domoch. Užívatelia bytov, ktorí sú takto „postihnutí“, prípadne už majú opakovanú skúsenosť s bezúspešným odstraňovaním plesní.

Čo sú to plesne?

Plesne (mikroskopické huby – mikroorganizmy – mikromycéty) sú jedno alebo viacbunkové organizmy, eukaryotické (ktorých bunky majú jadro individualizované a pokryté blanou), heterotrofné (získavajú výživu oxidáciou organických látok).

Kde sa plesne vyskytujú a čo je príčina ich vzniku?

V bytových stavbách sa plesne vyskytujú v miestnostiach:  kde sa narába s vodou (kuchyne, kúpelne, práčovne), v miestnostiach nedostatočne vetraných (komory, špajzy, špajzové skrine, pivnice),  v obytných miestnostiach s vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu, kde aspoň občas kondenzujú vodné pary,  zle užívaných (nadmerné sušenie bielizne, pestovanie kvetov),  pri znížení vykurovacej teploty (z dôvodu energetických úspor a pod.),  pri zmene vykurovacieho systému – napr. z lokálneho vykurovania na tuhé palivá na plynové (pri spaľovaní plynu sa uvoľňuje voda, čo má za následok zvýšenie vlhkosti vzduchu v interiéri).

Často sa stretávame s plesňami v byte v miestach tepelných mostov v obvodových stenách domov. Zrejmá je tiež závislosť medzi znižovaním infiltrácie vzduchu do bytu (napr. dodatočné utesnenie krídiel okien a dverí, výmena drevených okien za plastové, vytváranie zimných záhrad) a nedostatočným vetraním. V poslednom čase sa stretávame i s plesňami, ktoré rastú na stavebných materiáloch už behom realizácie stavieb. Ide o použitie náterových hmôt a impregnačných látok na báze zlúčenín organickej chémie, ktoré obsahujú dostatočné množstvo živín, alebo napr. pri použití stavebných materiálov napadnutých plesňami, ktoré nie sú výrobcom dostatočne chránené proti napadnutiu. Plesne v bytoch sa vyskytujú na stenách, stropoch, parapetných murivách, obkladoch, medzi obkladačkami a pod obkladom, na podlahách, kobercoch, textíliách, okenných a iných tmeloch, kuchynských linkách, na polymérnych látkach, na latexových a glejových náteroch, na dreve, nábytku i v bytovom prachu. Ak sú pre plesne vytvorené podmienky, ktoré sa považujú za optimálne, vytvárajú porasty rôznych farieb – od bielej cez žltú, ružovú, oranžovú, šedo-zelenú, po čiernu.

Aký je vplyv plesní na zdravie obyvateľov?

Plesne sú nielen estetickým, ale aj deštrukčným a hlavne hygienicky škodlivým faktorom užívania budov. Niektoré z nich sú toxigénne, produkujú mykotoxíny, spôsobujú alergie a ochorenia. Najnebezpečnejšie z nich sú aflatoxíny. Prítomnosť mikroskopických húb v ovzduší môže vplývať na zdravotný stav človeka niekoľkými spôsobmi. U niektorých ľudí vyvoláva alergické prejavy, u ďalších pôsobia metabolity plesní na dýchací trakt toxicky. Mikroskopické huby sú schopné prenikať do tkaniva človeka a vyvolať ochorenie s odborným názvom mykóza. Infekcia z plesní z obytného prostredia ohrozuje najmä ľudí s narušenou imunitou. Známe sú klinické prejavy astmy, alergickej nádchy, zápalu čelustných dutín. Špecifický zdravotný problém vzniká ľuďom pracujúcim v budovách s uzavretým klimatizačným systémom.