Materiály pre zatepľovanie

Už z názvu „Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy ETICS“ vyplýva, že tieto systémy sa skladajú z niekoľkých materiálových komponentov. Ak to rozdelíme na drobné, ako prvé je nutné spomenúť materiály na penetráciu podkladu. Sú to materiály vyrábané na báze vodnej disperzie a syntetických živíc. Ich základné delenie je podľa nasiakavosti podkladu, čiže penetračný náter na podklady…

Odstránenie plesní z vašich bytových domov

Čoraz častejšie sa stretávame s problémom výskytu plesní v budovách, v našich domácnostiach – či v bytových alebo rodinných domoch. Užívatelia bytov, ktorí sú takto „postihnutí“, prípadne už majú opakovanú skúsenosť s bezúspešným odstraňovaním plesní. Čo sú to plesne? Plesne (mikroskopické huby – mikroorganizmy – mikromycéty) sú jedno alebo viacbunkové organizmy, eukaryotické (ktorých bunky majú…