Výroba balkónových zábradlí

Dôležitou súčasťou stavieb sa stali balkónové zábradlia. Veľký dôraz sa kladie hlavne na ich pevnosť a prieraznosť balkónových výplní, ktoré musia spĺňať prísne kritériá. Najčastejším materiálom pre výrobu balkónových zábradlí sa stávajú hliníkové konštrukcie pre ich ľahšiu hmotnosť a nulovú údržbu. Ďalšou možnosťou sú oceľové zábradlia, ktoré je možné povrchovo upraviť – žiaropozinkom, polyuretánovým alebo syntetickým nástrekom.

Pre výplň balkónových zábradlí sa najčastejšie používa: fundermax, alucobond, bezpečnostné sklo, drôtosklo alebo polykarbonát pre ich vysokú pevnosť a bezpečnosť. Zákazník má možnosť si vybrať z bohatej škály farieb a farebných úprav jednotlivých konštrukcií a výplní.

Ako pracujeme

 • 1. Obhliadka objektu

  Pre správne zvolenie technického riešenie je u nás prvým krokom obhliadka objektu za účasti investora, kde sa posudzuje aktuálny stav objektu.

 • 2. Konzultácie a ponuka riešenia

  Druhým krokom je pre nás dôležitá predstava a potreby investora, ktoré sa uskutočňujú za prítomnosti technických odborníkov firmy Treetherm s.r.o. Technické riešenia sú v zmysle STN a protipožiarnej normy. V technických riešeniach zohľadňujeme okrem noriem aj finančnú kondíciu investora.

 • 3. Cenová kalkulácia

  Cenová kalkulácia prichádza po konzultácií a po výbere správneho technického riešenia. Na vypracovanie cenovej kalkulácie sa používa stavebný software CENEKON. Cenové kalkulácie sa vyhotovujú pre každú zákazku individuálne. Kalkuláciu ovplyvňujú viaceré faktory ako napr. zložitosť stavebných prác, stavebno-technické normy, materiály atď.

 • 4. Podpis zmluvy

  Pred podpisom zmluvy sa vzájomne odkontrolujú podmienky zmluvy. Súčasťou zmluvy je podrobný rozpočet.

 • 5. Realizácia diela

  Realizácia diela je pri každej zákazke individuálna a jej dĺžka je zakotvená v zmluve o dielo.

 • Spokojnosť zákazníka

  Spokojnosť zákazníka je vždy na prvom mieste vo filozofií našej firmy.