Chyby zatepľovacích detailov

Nedostatočná ochrana fasády pri zretí omietky Nedostatočné množstvo nanesenej omietky Nesprávne lepenie izolačných dosiek okolo okien Nesprávne zapracovanie omietky Nesprávne zhotovená armovacia vrstva Netechnologické lepenie izolantu V nesprávnej hrúbke nanesená mozaiková omietka