Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

nový stav – strecha

nový stav – strecha

nový stav – strecha

Nový stav – vstupy do BD

Nový stav – zámočnícke prvky

Nový stav – zámočnícke prvky

nový stav – ZTI

Nový stav – ZTI

Nový stav – ZTI

Nový stav – ZTI – výmena stúpacích rozvodov

pôvodný stav

pôvodný stav – strecha

pôvodný stav – strecha

priebeh prác

priebeh prác

priebeh prác – dlažba lógia

priebeh prác – fasáda – lepenie izolantu

priebeh prác – sanácia lógií

priebeh prác – strecha

priebeh prác – strecha

priebeh prác – strecha – kotvenie