BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Nový stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Nový stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Nový stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – interiér

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – interiér

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Nový stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Nový stav – výťahová šachta

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Pôvodný stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Pôvodný stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Pôvodný stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Pôvodný stav

BD Edelenýska 38-40, Rožňava – Pôvodný stav – výťahová šachta