Materiály pre zatepľovanie

Už z názvu „Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy ETICS“ vyplýva, že tieto systémy sa skladajú z niekoľkých materiálových komponentov. Ak to rozdelíme na drobné, ako prvé je nutné spomenúť materiály na penetráciu podkladu. Sú to materiály vyrábané na báze vodnej disperzie a syntetických živíc. Ich základné delenie je podľa nasiakavosti podkladu, čiže penetračný náter na podklady…