Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav – okapový chodník

Nový stav – trieda

Nový stav – vstup do škôlky

Nový stav – vstup do škôlky

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav krovu

Priebeh prác – fasáda a strecha

Priebeh prác – okapový chodník – lôžko

Priebeh prác – rekonštrukcia triedy

Priebeh prác – rekonštrukcia strechy

Priebeh prác – strecha

Priebeh prác – strecha a fasáda

Priebeh prác – trieda

Priebeh prác – vstup do škôlky, zrovnávanie podkladu

Priebeh prác – vstup do škôlky – šalovanie

Priebeh prác – vstup do škôlky – finálna úprava

Priebeh prác – výmena krovu

Priebeh prác – výmena okien a dverí

Priebeh prác – zateplenie pôjdu

Priebeh prác – zateplenie pôjdu

Priebeh prác – zateplenie pôjdu