Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec

Rekonštrukcie schodov a vstupov, ZŠ Harmanec