Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB

Rekonštrukcia vstupu do predajne, Stavivá Garaj, BB