Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav pôjdu

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav – okapný chodník

Pôvodný stav – okapný chodník

Priebeh prác – hydroizolácia a ochrana nadzákladového muriva

Priebeh prác – hydroizolácia nadzákladového muriva

Priebeh prác – hydroizolácia nadzákladového muriva

Priebeh prác – ochrana hydroizolácie

Priebeh prác – okapný chodník

Priebeh prác – pôjd

Priebeh prác – pôjd

Priebeh prác – príprava podkladu hydroizolácia

Priebeh prác – vyrovnanie podkladu pre hydroizoláciu

Prípravné práce – pôjdu