BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Nový stav

BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Pôvodný stav

BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Pôvodný stav

BD SNP 21-23, Banská Bystrica

BD SNP 21-23, Banská Bystrica

BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Nový stav

BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Nový stav

BD SNP 21-23, Banská Bystrica – Nový stav