Nový stav

Nový stav – predný vstup

Nový stav – rampa pre imobilných

Nový stav – rampa pre imobilných

Nový stav – strecha

Nový stav – strecha

Nový stav – strecha

Nový stav – vzadný vstup

Nový stav – zadný vstup

Nový vstup – predný vstup

Pôvodný stav

Pôvodný stav – predný vstup

Pôvodný stav – predný vstup

Pôvodný stav – strecha

Pôvodný stav – strecha

Pôvodný stav – strecha

Pôvodný stav – zadný vstup

Priebeh prác

Priebeh prác – strecha