Nový stav

Nový stav – detail oplechovania komína a oprava

Nový stav – detail prechodu komína cez strechu

Nový stav – fasáda a sokel

Nový stav – strecha

Nový stav – strecha

Nový stav – strecha

Nový stav – strecha

Nový stav – zateplenie stropu TP

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav – komín a detail atiky

Pôvodný stav – strecha

Pôvodný stav – strecha

Pôvodný stav – strop TP

Priebeh prác – balkóny

Priebeh prác – demontáž pôvodného latovania, izolácia stropu

Priebeh prác – detail oplechovania atiky

Priebeh prác – izolácia sokla

Priebeh prác – napojenie dažďových zvodov do kanalizácie

Priebeh prác – sanácia balkónov s finálnou úpravou keramická dlažba

Priebeh prác – sanácia balkónov s finálnou úpravou keramická dlažba

Priebeh prác – strecha

Priebeh prác – strecha, detail atiky, nové latovanie

Priebeh prác – strecha