Nový stav

Balkón – nový stav

Nadzákladové muriovo – hydroizolácia

Nadzákladové muriovo -ocharana hydroizolácie

Nadzákladové muriovo – primurovka

Nadzákladové muriovo – primurovka

Nadzákladové muriovo – vyrovnanie podkladu

Nový stav

Nový stav

Pôvodný stav

Pôvodný stav

Pôjd – izolácia druhá vrstva a záklop podlahy

Pôjd – pochôdzna podlaha

Pôjd – roštovanie

Pôjd – zateplenie druhá vrstva

Pôjd – zateplenie prvá vrstva